Leerkracht

Titel:  Ontwerp je eigen land
Onderwerp:  Landkaart maken van een zelfbedacht land
Schooltype:  Basisschool
Groep / Klas: 
Groep 7 en 8 (klas 5 en 6)
Vakgebieden:  Aardrijkskunde, natuur, levensbeschouwing, taal
Uitvoering door: In groepen van ongeveer 4 leerlingen
Tijdsinvestering:  4 à 5 uur
Opbrengst:  Landkaart en een presentatie over hun land
Leerpunten: Kinderen leren omgaan met de atlas en kaarten lezen
De leerlingen leren wat er voor nodig is om een landkaart te maken
 • Infrastructuur
 • Landschappen
 • Belangrijke voorzieningen in een land
 • Legenda
De leerlingen leren het land inhoud geven door na te denken over:
 • Cultuur
 • Klimaat
 • Bestuur
 • De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven in een land
 • De leerlingen leren met elkaar samenwerken
 • De leerlingen leren omgaan met de computer en het internet
 • De leerlingen oefenen hun mondelinge taalvaardigheden door een presentatie te geven voor een groep
Extra materialen:  A3-papier
Atlassen
Kladpapier (blanco/lijntjes)
Potloden
Computers (met internetaansluiting)
WebQuestmaker: Michelle Berendsen
Bas Dokter
Sharon Schierbeek
Ramon Mulder
Maaike Brummer

Achtergrondfoto: Photo by Julius Silver from Pexels