webkwestie

Ontwerp je eigen land

Leerkracht

 • Titel: Ontwerp je eigen land

 • Onderwerp: Landkaart maken van een zelfbedacht land

 • Schooltype: Basisschool

 • Groep / Klas: Groep 7 en 8 (klas 5 en 6)

 • Vakgebieden: Aardrijkskunde, natuur, levensbeschouwing, taal

 • Uitvoering door: In groepen van ongeveer 4 leerlingen

 • Tijdsinvestering: 4 à 5 uur

 • Opbrengst: Landkaart en een presentatie over hun land

 • Leerpunten:

   • Kinderen leren omgaan met de atlas en kaarten lezen

   • De leerlingen leren wat er voor nodig is om een landkaart te maken

     • Infrastructuur

     • Landschappen

     • Belangrijke voorzieningen in een land

     • Legenda

   • De leerlingen leren het land inhoud geven door na te denken over:

     • Cultuur

     • Klimaat

     • Bestuur

     • De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven in een land

     • De leerlingen leren met elkaar samenwerken

     • De leerlingen leren omgaan met de computer en het internet

     • De leerlingen oefenen hun mondelinge taalvaardigheden door een presentatie te geven voor een groep

 • Extra materialen: A3-papier

   • Atlassen

   • Kladpapier (blanco/lijntjes)

   • Potloden

   • Computers

 • WebQuestmakers: Michelle Berendsen, Bas Dokter, Sharon Schierbeek, Ramon Mulder, Maaike Brummer

Bannerfoto:: Photo by Julius Silver from Pexels